Tư duy chiến lược (lý thuyết trò chơi thực hành)


Tư duy chiến lược (lý thuyết trò chơi thực hành)nhatbook

Tác giả:              Avinash K. Dixit
Nxb:                   Tri Thức
Năm xuất bản:  2006
Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt
Định dạng:        PDF (scan)
nhatbook-download

 

 


*

Bình luận