A TEXTBOOK OF TRANSLATION

A textbook of translation

Tác giả:              Peter Newmark
Nxb:                   Shanghai Foreign Language Press
Năm xuất bản:  1988
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

Bình luận