101 PROJECT MANAGEMENT PROBLEMS AND HOW TO SOLVE THEM

 

Tác giả:              Tom Kendrick
Nxb:                   AMACOM
Năm xuất bản:  2011
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

Bình luận