A GUIDE TO GAME THEORY

A guide to game theory

Tác giả:              Fiona Carmichael
Nxb:                   Prentice Hall
Năm xuất bản:  2005
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) 

Bình luận