AN INTRODUCTION TO DYNAMIC GAMES

An Introduction o Dynamic game

Tác giả:              A Haurie & J. Krawczjk
Nxb:                   N/A
Năm xuất bản:  2000
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) 

Bình luận