DECISION MAKING USING GAME THEORY

Decision making using game theory

Tác giả:              Anthony Kelly
Nxb:                   Cambridge
Năm xuất bản:  2003
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) 

Bình luận