MARXISM AND THE HISTORY OF ART

Marxism and the history of art

Tác giả:              Andrew Hemingway
Nxb:                   Pluto Press
Năm xuất bản:  2006
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) 

Bình luận