MATHEMATICS FOR FINANCE: AN INTRODUCTION TO FINANCIAL ENGINEERING

Mathematics for Finance

Tác giả:              Marek Capinski & Tomasz Zastawniak
Nxb:                   Springer
Năm xuất bản:  2003
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) 

Bình luận