PRODUCTION PLANNING BY MIXED INTEGER PROGRAMMING

Production planning by mixed Integer programming

Tác giả:              Yves Pochet & Laurence A. Wolsey
Nxb:                   Springer
Năm xuất bản:  2006
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF (Scan)
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) 

Bình luận