GENERAL SYSTEM THEORY: FOUNDATIONS, DEVELOPMENT, APPLICATIONS

General system theory

Tác giả:              Ludwig von Bertalanffy
Nxb:                   George Braziller
Năm xuất bản:  1969
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) 

Bình luận