HIRING AND KEEPING THE BEST PEOPLE


Hiring and keeping the best people

Hiring and Keeping the best people

Tác giả:             Harvard Business School Press
Nxb:                  Harvard Business School Press
Năm xuất bản:  2002
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


*

2 Replies to “HIRING AND KEEPING THE BEST PEOPLE”

Bình luận