THU THẬP THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH VÀ XU HƯỚNG MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG


Thu thap thong tin ve qua trinh va xu huong mua hang

Thu thập thông tin về quá trình  và  xu  hướng  mua  hàng  của khách  hàng

Tác giả:              MPDF
Nxb:                   Trẻ
Năm xuất bản:  2001
Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt
Định dạng:        PDF 
download


*

3 Replies to “THU THẬP THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH VÀ XU HƯỚNG MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG”

Bình luận