INTRODUCTION TO PROBABILITY MODELS (10th Edition)

Introduction to probability models

Tác giả:             Sheldon M. Ross
Nxb:                  Academic Press
Năm xuất bản:  2010
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) 

Bình luận