MANUFACTURING SYSTEMS MODELING AND ANALYSIS (2nd Edition)

Manufacturing system Modeling and analysis

Tác giả:             Guy L. Curry & Richard M. Feldman
Nxb:                  Springer
Năm xuất bản:  2011
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) 

Bình luận