ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN


De thanh cong trong dam phan

Để thành công trong đàm phán

Tác giả:              Roger Fisher
Nxb:                   INNMA
Năm xuất bản:  2007
Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


*

2 Replies to “ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN”

Bình luận