PRINCIPLES OF MARKETING (14 Edition)

principles of marketing

Tác giả:              PHILIP KOTLER
Nxb:                    Pearson Prentice Hall
Năm xuất bản:  2012
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới) 

Bình luận