FUNDAMENTAL METHODS OF MATHEMATICAL ECONOMICS

Fundamental methods of mathematical economics

Tác giả:              Alpha C. Chaing
Nxb:                   McGraw Hill
Năm xuất bản:  1984
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
ISBN:                  0-07-010813-?
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


FUNDAMENTAL METHODS OF MATHEMATICAL ECONOMICS

Bình luận