AN EVOLUTIONARY THEORY OF ECONOMIC CHANGE

Tác giả:            Richard R. Nelson & Sidney G. Winter
Nxb:                 THE BELKNAP PRESS
Năm xuất bản:  1982
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
ISBN:                  0-674-27228-5
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


AN EVOLUTIONARY THEORY OF ECONOMIC CHANGE

 

Bình luận