BẰNG SỨC MẠNH TƯ DUY


Bằng sức mạnh tư duy

Tác giả:              Kornai Janos
Người dịch:       Nguyễn Quang A
Nxb:                   Thanh Hóa
Năm xuất bản:  2005
Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt
Định dạng:        PDF 

nhatbook-download


 

 

Bình luận