BÊN THẮNG CUỘC (Tập 1-Giải Phóng)


Ben thang cuoc-Giai phong

Bên thắng cuộc, tập 1: Giải Phóng

Tác giả:            Huy Đức
Nxb:                 OsinBook
Năm xuất bản:  2012
Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt
Định dạng:        PDF 
ISBN:                  978-1-4675-5790-0
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

 

5 Replies to “BÊN THẮNG CUỘC (Tập 1-Giải Phóng)”

Bình luận