ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO


diep-vien-hoan-hao-cuoc-doi-hai-mat-khong-the-tin-duoc-cua-pham-xuan-an-1214

Điệp viên hoàn hảo

Tác giả:              Larry Berman
Người dịch:       Nguyễn Đại Phượng
Nxb:                   Thông Tấn
Năm xuất bản:  2007
Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt
Định dạng:        PDF 
nhatbook-download


Mời đặt sách giấy ủng hộ tại đây: <LINK>

Bình luận