HỒ CHÍ MINH- NHỮNG NĂM CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN

Ho chi Minh-Missing years

Tác giả:              Sophie Quinm-Judge
Người dịch:       Diên Vỹ & Hoài An
Nxb:                   x-cafevn.org
Năm xuất bản:  2002
Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)HỒ CHÍ MINH- NHỮNG NĂM CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN

Bình luận