SỰ BÍ ẨN CỦA TƯ BẢN

mysteryofcapital


Sự bí ẩn của Tư Bản

Tác giả:              Hernando De Soto
Người dịch:       Nguyễn Quang A
Nxb:                   N/A
Năm xuất bản:  2003
Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt
Định dạng:        PDF 

nhatbook-download


 

Bình luận