XÃ HỘI TRI THỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH, XÃ HỘI VÀ NHÀ NƯỚC

xa hoi tri thuc, quan ly


Tác giả:              Peter F. Drucker
Người dịch:       Nguyễn Quang A
Nxb:                   N/A
Năm:                  2007
Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt
Định dạng:        PDF 

nhatbook-download

 


 

One Reply to “XÃ HỘI TRI THỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH, XÃ HỘI VÀ NHÀ NƯỚC”

  1. Link dẫn đến trang chỉ thấy ghi “Previous file Next file”, ngoài ra không thấy gì nữa. Có lẽ file đã bị xóa rồi !

Bình luận