INTRODUCTION TO LITERATURE, CRITICISM AND THEORY (3rd edition)


Literature criticism and theory

Introduction to literature, criticism and theory 

Tác giả:           Andrew Bennett & Nicholas Royle
Nxb:                 PEARSON EDUCATION LIMITED
Năm xuất bản:  2004
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
ISBN:                 0 582 82295 5
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


*

 

Bình luận