ENTREPRENEUR AND ENTREPRENUERSHIP


Modern entrepreneur and entrepreneurship

Entrepreneur and Entrepreneurship

Tác giả:            H.S. Kumawat
Nxb:                 Sunrise
Năm xuất bản:  2009
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
ISBN:                 978-93-80207-01-8
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

 

Bình luận