MBA IN A DAY


MBA in a day

MBA in a day

Tác giả:            Steven Stralser
Nxb:                 John Wiley and Sons
Năm xuất bản:  2004
Ngôn Ngữ:        English
Định dạng:        PDF 
nhatbook-download


*

Bình luận