LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

GT Ly thuyet tai chinh tien te

Tựa sách:         Lý thuyết Tài chính Tiền tệ
Tác giả:             Dương Thị Bình Minh
Nxb:                  Thống Kê
Năm xuất bản:  2004
Ngôn Ngữ:        Tiếng Việt
Định dạng:        PDF 
download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

 

Bình luận