VIỆT NAM MÁU LỬA


Viet nam mau lua

Việt Nam máu lửa

Tác giả:             Nghiêm Kế Tố
Nxb:                  Mai Lĩnh
Năm:                1954
Ngôn Ngữ:       Tiếng Việt
Định dạng:       PDF
download


*

Bình luận