ĐẠI VIỆT SỬ LƯỢC

Dai Viet su luoc


Đại Việt Sử Lược

Tác giả:             Khuyết Danh
Dịch giả:          Nguyễn Gia Tường
Nxb:                 TpHCM
Năm:                Tk14 ( Dịch 1993)
Ngôn Ngữ:       Tiếng Việt
Định dạng:       PDF  

nhatbook-download


Có thuyết cho rằng Sử Hy Nhan là tác giả

Bình luận