Khoa học xã hội

AMERICANS AND VIETNAMESE: A COMPARISON OF VALUES IN TWO CULTURES

American and vietnamese- A comparison of values in two cultures

Tựa sách:         Americans and Vietnamese: a comparison of values in                                two cultures
Tác giả:             John S. Parson
Nxb:                  Human Research Inc.
Năm:                1976
Ngôn Ngữ:       English
Định dạng:       PDF  
download_Nhatbook


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

 

Advertisements

Gửi phản hồi