THE FAST FORWARD MBA IN PROJECT MANAGEMENT


Nhatbook-The fast Forward MBA in Project Management

The fast forward MBA in Project Management 

Tác giả:             Eric Verzuh
Nxb:                 John Wiley & Sons, Inc.
Năm:                2005
Ngôn Ngữ:       English
Định dạng:       PDF  
download_Nhatbook


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

Bình luận