AFRICAN HISTORY: A VERY SHORT INTRODUCTION

Nhatbook- African History - A very short introduction-John Parker

Tựa sách:        African history: A very short introduction 
Tác giả:            John Parker & Richard Rathbone
Nxb:                 Oxford
Năm:                2007
ISBN:               978–0–19–280248–4
Ngôn Ngữ:       English
Định dạng:       PDF  
download_Nhatbook


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

Bình luận