THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


Nhatbook- thuyen nhan an tich lich su-Duong thanh loi

Thuyền nhân: ấn tích lịch sử

Tác giả:             Dương Thành Lợi
Nxb:                  N/A
Năm:                N/A
Ngôn Ngữ:       Tiếng Việt
Định dạng:       PDF  
download_Nhatbook


Nội dung quyển sách phản ánh quan điểm và góc nhìn riêng của tác giả, các bạn cần đọc với tinh thần khách quan và phản biện. Xin cảm ơn!

Bình luận