TẬP SAN SỬ ĐỊA- Số 7-8

Nhatbook-Dac khao Phan Thanh Gian-Tap san su dia


Đặc san sử địa Số 7-8
Đặc khảo về Phan Than Giản

Tác giả:            Nhiều tác giả
Nxb:                  Nhà sách Khai Trí bảo trợ
Năm:                1967
Ngôn Ngữ:       Tiếng Việt 
Định dạng:       PDF  
nhatbook-download


Trong số này:

 • Lá thư tòa soạn
 • Phan Thanh Giản đi sứ ở Paris – Trương Bá Cần.
 • Phan Thanh Giản dưới mắt người Pháp – Nguyễn Thế Anh.
 • Một nghi vấn về tập Tây Phù Nhật Ký – Lãng Hồ
 • Kinh Lược Đại Thần Phan Thanh Giản với sự chiếm cứ ba tỉnh miền Tây – Phù Lang
 • Chung quanh cái chết và trách nhiệm của Phan Thanh Giản trước các biến cố của Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX – Phạm Văn Sơn
 • Cuộc đời Phan Thanh Giản – Trần Quốc Giám
 • Nhơn cuộc du xuân, may gặp kho tàng quý giá về Cụ Phan Thanh Giản – Lê Văn Ngôn
 • Thái độ của triều đình Huế đối với Phan Thanh Giản – T.Q.G.
 • Bản án của các Đại Thần nghị xử về việc để thất thủ 3 tỉnh Vĩnh Long – An Giang – Hà Tiên – Tô Nam dịch.
 • Lương Khê Thi Văn Thảo – Tô Nam – Mai Chưởng Đức – Mộng Tuyết thất tiểu muội trích dịch.
 • Bài Văn Bia ở Miếu Văn Thánh Vĩnh Long do Phan Thanh Giản soạn – Mai Sơn sưu tập
 • Bức thư Nôm (26-1-1837) của Phụ Thân gửi cho Phan Thanh Giản
 • Ý kiến bạn đọc: về địa danh Faifo – Lịch sử súng thần công – Sự tương tàn giữa gia đình hoàng tử Cảnh và vua Minh Mạng
 • Giới thiệu sách báo
 • Hộp thơ Sử Địa
 • Tin tức đặc biệt: Sự thành lập Hội Giáo sư Sử Địa Việt Nam
 • Mục lục phân tích số 7 & 8 bằng ngoại ngữBình luận