HANDBOOK OF HUMAN PERFORMANCE TECHNOLOGY (3RD EDITION)


Nhatbook-Handbook of Human performance technology-James A. Pershing

Handbook of Human Performance Technolgy

Tác giả:          James A. Pershing
Nxb:                John Wiley & Sons, Inc.
Năm:              2006
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF
download_Nhatbook


*

Bình luận