SÚNG, VI TRÙNG VÀ THÉP


Nhatbook-Sung vi trung va Thep-Jared Diamond

Súng, vi trùng và thép

Tác giả:           Jared Diamond
Nxb:                 Tri Thức
Năm:              2012
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      ePUB

nhatbook-download


*

Bình luận