XÃ HỘI MỞ VÀ NHỮNG KẺ THÙ CỦA NÓ-TẬP 2

the-open-society-and-its-enemies-karl-r-popper-first-edition-signed-1945


Xã hội mở và những kẻ thù của nó-Tập 2
Cao trào tiên tri: Hegel, Marx và hậu quả  

Tác giả:           K.R. Popper
Nxb:                N/A
Năm:              2004
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt ( >>Bản tiếng anh)
Định dạng:      pdf

nhatbook-download


(Nếu link chết vui lòng comment bên dưới)


 

Bình luận