XÃ HỘI MỞ VÀ NHỮNG KẺ THÙ CỦA NÓ-TẬP1


the-open-society-and-its-enemies-karl-r-popper-first-edition-signed-1945

Xã hội mở và những kẻ thù của nó-Tập 1

Bùa mê của Plato
Tác giả:           K.R. Popper
Nxb:                N/A
Năm:              2004
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt ( >>Bản tiếng anh)
Định dạng:      pdf

nhatbook-download


*

Bình luận