HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN

Nhatbook-Hoi ky cua mot thang hen-To Hai

Hồi ký của một thằng hèn

Tác giả:           Tô Hải
Nxb:                 N/A
Năm:              2009
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      pdf (đánh máy lại)

nhatbook-download


 

 

 

 

Bình luận