NỖI BUỒN CHIẾN TRANH


Nhatbook-Noi buon chien tranh-Bao Ninh

Nỗi buồn chiến tranh

Tác giả:           Bảo Ninh
Nxb:                 Trẻ
Năm:              2011
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      ePUB

nhatbook-download


*

One Reply to “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH”

Bình luận