BỈ VỎ


Nhatbook-Bi vo-Nguyen Hong

Bỉ Vỏ

Tác giả:           Nguyên Hồng
Nxb:                 N/A (bản đánh máy)
Năm:              1938 (năm tác giả hoàn thành)
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      ePub

nhatbook-download


*

Bình luận