THẾ LƯỠNG NAN CỦA NGƯỜI TÙ


Nhatbook-The luong nam cua nguoi tu-William Pounstone

Thế lưỡng nan của người tù

Tác giả:           William Pounstone
Nxb:                 Lao Động
Năm:              2014
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt 
Định dạng:      ePub

nhatbook-download


*

2 Replies to “THẾ LƯỠNG NAN CỦA NGƯỜI TÙ”

Bình luận