CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở TRUNG QUỐC


Nhatbook-Cai cach doanh nghiep nha nuoc o Trung Quoc-Vien Kinh Te the gioi-1997

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc-So sánh với Việt Nam 

Tác giả:      Viện Kinh tế Thế giới
Nxb:            Khoa Học Xã Hội
Năm:          1997
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt 
Định dạng: pdf

nhatbook-download


*

Bình luận