THE LEAN STARTUP

Nhatbook-The lean start up-Eric Ries-2011

The Lean Start-up

Tác giả:      Eric Ries
Nxb:            Random House Inc.
Năm:          2011
Ngôn Ngữ: English
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

 

 

 

Bình luận