VIỆT NAM 2035

Nhatbook-Viet Nam 2035 Tieng Viet-Bo ke hoach dau tu-2016

Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh Vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Tác giả:      Ngân hàng Thế Giới & Bộ Kế hoạch Đầu tư
Năm:         2016
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt 
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


Thấy quan trọng nên lưu lại ở đây để tiện tra cứu sau này.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23724/VN2035Vietnamese.pdf

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23724/VN2035English.pdf

 

 

Bình luận