FUNDAMENTALS OF ENGINEERING ECONOMICS

Nhatbook-Fundamentals of ENgineering Economics-Chan S Park-2004

Fundamentals of Engineering Economics

Tác giả:      Chan S. Park
Nxb:            Pearson Education, Inc
Năm:          2004 
Ngôn Ngữ: English
Định dạng: pdf 

nhatbook-download


 

 

 

 

Bình luận