VĂN HÓA CỦA NHÓM NGHÈO Ở VIỆT NAM

Nhatbook-Van hoa cua nhom nghe o Viet Nam-Luong Hong Quang-2001

Văn hóa của nhóm nghèo ở Việt Nam

Tác giả:     Lương Hồng Quang
Nxb:           Văn Hóa Thông Tin
Năm:          2001
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt 
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Sau khi đã phác họa về tình trạng nghèo của nước ta trong những năm gần đây, nhóm tác giả đã đi sâu phân tích các điều kiện lịch sử, truyền thống văn hóa, văn hóa đương đại, sự sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, quan hệ xã hội của nhóm nghèo như là những đặc trưng cơ bản trong khuôn diện văn hóa của nhóm nghèo, quy định những khả năng phát triển của họ vào đời sống xã hội tổng thể.

Bình luận