BẢN CHẤT QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Nhatbook-Ban chat quan tri nguon nhan lu - Business Edge-2006

Bản chất quản trị nguồn nhân lực
Gây dựng đội quân “tinh nhuệ”

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận