ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

Nhatbook-Dam phan trong kinh doanh - Business Edge-2006

Đàm phán trong kinh doanh
Cạnh tranh hay hợp tác?

Tác giả:      Business Edge
Nxb:           Trẻ
Năm:         2006
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận